Województwo : mazowieckie Powiat: ciechanowski

Jednostka ewidencyjna : 140205_2 GRUDUSK Obręb : 0001 GRUDUSK

Jednostka rejestrowa : G.441

 

Nr działki

Ark

Położenie

działki

Użytki

Pow

Działki[ha]

Dokumenty

45/2

 

GRUDUSK

OZU

OFU

klasa

Pow

2.0076

PL1C/00029105/7

   

GRUDUSK

 

Tr

 

2.0076

 

DEC.G.6826.4.2012

Id działki :

140205_2.0001.45/2

Wartość w tys. zł: Rejestr zabytków: Rejon statystyczny:

Nr ewid. bud

Jedn. rej

Adres

1. Rodzaj wg KŚT

2. Główna funkcja bud.

3. Inne funkcje bud.

Kondyg. n / p

Pow.

zabud.

Pow.

użytk.

144

G.441

KOLEJOWA

GRUDUSK

1. Pozostałe budynki niemieszkalne

1 /

74

 
 

II. lok. odrębnych: 0

Rok budowy: 1958

Rej. zab.:

Materiał ścian: Mur

 

Wyrys - pobierz