Informacje dla rodziców i uczniów dowożonych

do szkół na terenie Gminy Grudusk

w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Dowożenie:

Mały autobus:                                                                       

I kurs: 

godz. 6:55  – Kozły

godz. 7:00 – Mierzanowo

godz. 7:05 – Łysakowo

godz. 7:10 – Szkoła Humięcino

II kurs:

godz. 7:15 – Łysakowo Kolonia

godz. 7:18 – Humięcino Klary

godz. 7:25 – Leśniewo Dolne

godz. 7:30 – Humięcino Andrychy

godz. 7:35 – Zakrzewo

godz. 7:40 – Szkoła Humięcino

godz. 7:43 – Łysakowo

godz. 7:50 – Szkoła Grudusk

III kurs:

godz. 7:55 – Trojany

godz. 7:58 – Purzyce

godz. 8:05 – Szkoła Grudusk

Duży autobus

I kurs:

godz. 6:45 – Humięcino Koski

godz. 6:50 – Stryjewo Wielkie

godz. 6:55 – Nieborzyn

godz. 7:00 -  Przywilcz

godz. 7:10– Szkoła Grudusk

II Kurs: 

godz. 7:15 - Strzelnia

godz. 7:20 – Pszczółki Górne

godz. 7:30 – Wiśniewo

godz. 7:40 – Szkoła Grudusk

III Kurs:

godz. 7:45 – Żarnowo

godz. 7:50 – Wiksin

godz. 7:55 – Rąbież Gruduski

godz. 8:00 – Kołaki

godz. 8:05 – Szkoła Grudusk

Odwożenie:

Mały autobus:                                                                       

I kurs: 

godz. 13:30 – Szkoła Grudusk, Sokołowo, Łysakowo, Humięcino, Mierzanowo, Kozły, Zakrzewo Wielkie, Humięcino – Andrychy, Leśniewo Dolne, Humięcino - Klary

II kurs:

godz. 14:25 – Szkoła Grudusk, Sokołowo, Łysakowo, Humięcino, Mierzanowo, Kozły, Zakrzewo Wielkie, Humięcino – Andrychy, Leśniewo Dolne, Humięcino – Klary, Purzyce – Trojany, Borzuchowo – Daćbogi, Purzyce – Rozwory, Sokólnik

Duży autobus

I kurs:

godz.12:40 – Szkoła Grudusk, Wiśniewo, Pszczółki, Przywilcz, Nieborzyn, Stryjewo, Koski

II kurs: 

godz. 13:30 – Szkoła Grudusk, Kołaki, Rąbież Gruduski, Wiksin, Żarnowo, Sokólnik, Purzyce – Rozwory, Purzyce – Trojany, Borzuchowo - Daćbogi

III kurs:

godz. 14:20 – Szkoła Grudusk, Wiśniewo, Pszczółki, Przywilcz, Nieborzyn, Stryjewo, Koski

IV kurs:

godz. 15:10 – Szkoła Grudusk, Kołaki, Rąbież Gruduski, Wiksin, Żarnowo

 

UWAGA:

Organ prowadzący szkoły zastrzega zmiany w niniejszym rozkładzie.

Kolejność odwożenia zostaje ustalona przez dyrekcję szkół w porozumieniu z organem prowadzącym,  po otrzymaniu planów zajęć lekcyjnych.