112

- Kiedy potrzebne jest przybycie przynajmniej dwóch służb

998

- Straż Pożarna

997

- Policja

999

- Pogotowie Ratunkowe

991

- Pogotowie energetyczne

604 272 123 - stacja Stryjewo

  - Pogotowie wodociągowe

507 767 414 - stacja Wiksin

505 523 224 - Grudusk

692 038 108 - Humięcin

508 480 500

  - Pogotowie kanalizacyjne

512 334 248

988

- Telefon zaufania

9636, 9637

- Pomoc drogowa 24h

0 801 120 002

- Niebieska Linia - Ogólnopolskie Pogotowie dla
                                   Ofiar Przemocy w RodzinieZarządzanie kryzysowe na terenie gminy


w godzinach pracy Urzędu Gminy

(023) 671-50-12
(023) 671-52-06


po godzinach pracy Urzędu Gminy

606 413 384
504 523 723