Grudusk, 11 maja 2011 r

OR-SO.271.5.4.2011
Nr zam.publ. PN-2/2/2011
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art.38 ust.1 pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759), prezentujemy odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego Nr PN-2/2/2011:

Pyt.1
czy urząd deklaruje się we własnym zakresie przekazać dane do migracji z obecnego systemu opłat lokalnych?

Odp.
Forma przekazania danych zostanie ustalona z Wykonawcą.

Pyt.2
w jakiej formie/ formacie dane te zostaną przekazane do migracji: sql, xls ..?

Odp.
Dane zostaną przekazane "tak jak są" (pliki dba, dbf, iax, idx)

Pyt.3
migracja danych dotyczy systemu zawierającego dane podatkowe (rolny, leśny, nieruchomości) czy opłat lokalnych tj. wymienionych przez Państwa (opłata targowa, skarbowa, użytkowanie wieczyste, czynsze).

Odp.
Migracja dotyczy systemu zawierającego dane odnośnie podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości.

         Wójt
mgr Jacek Oglęcki