Grudusk, 16 maja 2011 r

OR-SO.271.5.4.2011
Nr zam.publ. PN-2/2/2011
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art.38 ust.1 pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759), prezentujemy odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego Nr PN-2/2/2011:

Pyt.1

Czy funkcjonalność udostępniania interesantom możliwości składania wniosków poprzez interaktywne formularze elektroniczne, weryfikacji podpisu elektronicznego oraz wystawiania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) może być w całości zrealizowana za pomocą systemu elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) MSWiA?

Odp.
Tak, jeżeli spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Pyt.2
Czy w śród 14 sztuk formularzy elektronicznych do składania wniosków mogą być formularze już zdefiniowane w systemie elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) MSWiA?

Odp.
Lista formularzy będzie ustalona z Wykonawcą na etapie wdrożenia systemu. W tej chwili Zamawiający nie jest wstanie określić tej listy.

Pyt.3
Co Zamawiający rozumie poprzez sprawy i dokumenty wyznaczone do publikowania na platformie ePUAP? Czy są to szablony formularzy umożliwiających składanie wniosków w sprawach za pomocą formularzy elektronicznych (pyt.1)?

Odp.
Zamawiający rozumie przez to wysyłanie decyzji lub odpowiedzi do interesanta.

        Wójt
mgr Jacek Oglęcki