Grudusk, 16 maja 2011 r

OR-SO.271.5.4.2011
Nr zam.publ. PN-2/2/2011
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art.38 ust.1 pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759), prezentujemy odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego Nr PN-2/2/2011:

Pyt.1
W Części I przedmiotu zamówienia Dostawa i wdrożenie kompletnej platformy e-usług (front-office) złożonej z elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) oraz z elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) wraz z formularzami elektronicznymi. Zamawiający wyspecyfikował: b) Wymagania ogólne
System musi:
- umożliwiać rozproszoną rejestracje wszelkiej korespondencji każdego typu wpływającej do UG oraz podległych jednostek wraz z załącznikami oraz jej automatycznym numerowaniem oraz tworzeniem raportów,
-system powinien pozwolić na obsługę wspólnego obiegu dokumentów dla UG i podległych jednostek (łączna liczba jednostek:6) Prosimy o podanie parametrów łącza sieciowego wykorzystywanego w komunikacji z jednostkami podległymi.
Odp.
Dedykowane łącza pomiędzy jednostkami a Urzędem Gminy Grudusk dopiero będą zestawiane. Ich prędkość będzie uzależniona od oferty operatora telekomunikacyjnego. Minimalną prędkość jaką zakładamy uzyskać jest 512kb/s.

Pyt.2
Wraz z systemem EOD Wykonawca dostarczy usługi Elektronicznej Skrzynki Podawczej (EPD) wraz ze wspólnym katalogiem elektronicznych formularzy dla Urzędu Gminy Grudusk oraz podległych jednostek.

Czy Zamawiający wymaga jednej Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla Urzędu Gminy Grudusk oraz podległych jednostek? Jeżeli tak, to czy Urzędowe Poświadczenie Odbioru ma być generowane tylko i wyłącznie w imieniu Urzędu Gminy Grudusk?

Odp.
Zamawiający nie wymaga jednej Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla Urzędu Gminy Grudusk oraz podległych jednostek.

        Wójt
mgr Jacek Oglęcki