logotypy.jpg

Gmina Grudusk na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2648/2022 z dnia 03.06.2022 r. zawartej z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego zrealizowała zadanie pn. „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Humięcino”

Zadanie współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”

W ramach zadania zakupiony i zamontowany został zestaw zabawowy w miejscowości Humięcino zawierający m.in. zjeżdżalnię, wieżę, pomost, ściankę wspinaczkową oraz panele edukacyjne.

Całkowita wartość zadania: 23 001 zł

Dofinansowanie: 10 000 zł

Wkład własny: 13 001 zł

W tym środki Funduszu Sołeckiego: 7 441,25 zł