logotyp.jpg

Gmina Grudusk na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PE/2835/2022 z dnia 03.06.2022 r. zawartej z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego zrealizowała zadanie pn. „Montaż lamp solarnych przy świetlicach wiejskich w m. Zakrzewo Wielkie, Rąbież Gruduski, Humięcino – Andrychy, Kołaki Wielkie i Humięcino oraz przy pomniku w m. Mierzanowo, gmina Grudusk”

Zadanie współfinansowano przy pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla Klimatu 2022”

W ramach zadania zamontowane zostały lamy solarne LED zasilane odnawialną energią przy świetlicach wiejskich oraz przy pomniku upamiętniającym narodziny Prezydenta Ignacego Mościckiego w Mierzanowie. Zamontowanych zostało łącznie 6 lamp,

przy świetlicach w miejscowościach:

Zakrzewo Wielkie

Rąbież Gruduski

Humięcino – Andrychy

Humięcino

Kołaki Wielkie

oraz przy pomniku w Mierzanowie.

 

Całkowita wartość zadania: 40 800 zł

Dofinansowanie: 20 400 zł

Wkład własny: 20 400 zł