„Przebudowa drogi gminnej nr 120506W

Grudusk – Purzyce Trojany”

finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

 

 

 

Na podstawie Wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) z dnia 30.09.2020 r. Gminie Grudusk przyznane zostało dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 120506W Grudusk – Purzyce Trojany” w wysokości 1 000 000 zł.

Zakres prac:

  1. Dokumentacja techniczna.
  2. Roboty budowlane:
  • przygotowanie terenu pod budowę,
  • roboty odwadniające,
  • fundamentowanie dróg,
  • roboty w zakresie nawierzchni dróg,
  • instalowanie znaków drogowych.
  1. Nadzór inwestorski.

Przed przebudową

 

Po przebudowie