Zadanie pn.: „Wymiana bramy wjazdowej na plac przy OSP Łysakowo”

w ramach Programu „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – edycja 2021” dofinansowano ze środków Powiatu Ciechanowskiego w formie dotacji w kwocie 5 000 zł

 

Gmina Grudusk na podstawie Umowy Nr WB.5521.3.5.2021 z dnia 11.06.2021 r. zawartej z Powiatem Ciechanowskim zrealizowała zadanie, w ramach którego wymieniona została brama wjazdowa na plac przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysakowie.

 

Całkowita wartość zadania: 5 000 zł

Dotacja Powiatu Ciechanowskiego: 5 000 zł

                                              

Termin zakończenia realizacji zadania: 30.10.2021 r.

Termin rozliczenia końcowego dotacji: 30.11.2021 r.

 

Przed

Po