Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Szkoła Podstawowa w Humięcinie nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020r. poz. 2176).

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej