Grudusk, 11 stycznia 2012 r
OR-SO.271.26.5.2011

OGŁOSZENIE
dotyczy: odpowiedzi na pytania zgłoszone ramach Zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, powiat ciechanowski i gminą Czernice Borowe, powiat przasnyski”.

Pytanie – Opis techniczny mówi o wykonaniu recept na Masę Mineralno-Bitumiczną wg PN-EN-13108-1, natomiast SST wg PN-S-96025 – Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. Prosimy u ujednolicenie SST i Opisu technicznego oraz o wskazanie podstawy do wykonania recept na Masę Mineralno-Bitumiczną, czy ma być PN-EN-13108-1, WT 2 2010 czy PN-S-96025.

Odp.: Recepturę na masę mineralno-bitumiczną należy wykonywać wg PN-EN-13108-1.


         Wójt
mgr Jacek Oglęcki