Wójt Gminy Grudusk
informuje, że Gmina Grudusk rozpoczęła realizację projektu pn.:

"Przebudowa dróg gminnych Nieborzyn – Stryjewo Wielkie – Leśniewo Dolne/Stawy/"

Wydatek współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet III "Regionalny system transportowy"
Działanie 3.1 "Infrastruktura drogowa" (drogi gminne)

W dniu 09.02.2010 r. Gmina Grudusk podpisała umowę o dofinansowanie tego projektu z Województwem Mazowieckim
Umowa Nr UDA – RPMA.03.01.00 – 14 – 047/08 – 00

Projekt zakłada:
- przebudowę dróg gminnych Nieborzyn – Stryjewo Wielkie – Leśniewo Dolne/Stawy/
- budowę chodników w miejscowości Nieborzyn
- wymianę oświetlenia ulicznego

Kwota projektu – 2 119 549,38 zł
Kwota dofinansowania z EFRR – 1 801 616,97 zł

Wykonawcą robót drogowych zostało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych z siedzibą w Mławie.
Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 23.03.2010 r. na kwotę 1 705 976,13zł,
zaś wykonawcą oświetlenia ulicznego została firma ANTEX Instalatorstwo Elektryczne Sylwia Jarzębska z siedzibą w Mławie.
Kwota wykonania prac - 7 666,88 zł.

Planowane zakończenie inwestycji – 26.11.2010 r.