„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grudusk, Kołaki Małe, Kołaki Wielkie i Sokołowo, gmina Grudusk dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 202 000,00 zł”

Gmina Grudusk na podstawie Umowy Pożyczki Nr 0012/14/OW/P z dnia 28.05.2014 roku zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizuje zadanie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6968,00 [mb], w tym:

1. kanalizacja grawitacyjna – 5802,00 [mb],

2. kanalizacja ciśnieniowa - 1166,00 [mb],

oraz likwidacji 78 szamb, wykonaniu 78 przyłączy i budowie 2 przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości Q [m3/d]-1.

Całkowita wartość zadania: 1 652 827,83 netto zł

Pożyczka WFOŚiGW: 202 000,00 zł

Wkład własny Gminy Grudusk: 1 450 827,83 netto zł, w tym dofinansowanie w ramach PROW 1 139 586,00 zł.

Termin rozliczenia końcowego pożyczki: 20.07.2015 r.