banner_na_strone_CG.jpg

Gmina Grudusk na podstawie

Umowy o powierzenie grantu nr 4852/3/2022

zawartej w dniu 11 maja 2022 r.

ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa

zrealizowała Projekt w ramach

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej

odporności na zagrożenia REACT- EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego

„Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Cel Projektu:

Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

​​​Założenia Programu:

  • Cyfryzacja urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.
  • Edukacja cyfrowa dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.
  • Analiza stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

W ramach Projektu zakupiony został nowy sprzęt komputerowy:

- komputer stacjonarny Typ 1 Dell OptiPlex 3000 – 9 szt.

- komputer stacjonarny Typ 2 Dell OptiPlex 3000 – 1 szt.

- Monitor DELL SE27222H – 10 szt.

- Urządzenie typu firewall UTM Fortinet FortiGate – 60F

- Serwer plików Qnap TS-473A-8G+4 x dysk WD30EFZX

oraz wykonany został audyt cyberbezpieczeństwa

 

Całkowita wartość zadania - 105 777,54 zł

Dofinansowanie Projektu z UE – 105 777,54 zł

Termin realizacji: maksymalnie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu, jednak nie dłużej niż do 30.09.2023 r.

Trwałość Projektu – 2 lata od zakończenia realizacji zadania.