30 września br. Gmina Grudusk wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 120506W Grudusk - Purzyce Trojany" w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".
Przedmiotowy wniosek Gmina Grudusk składa po raz szósty w ramach NPPDL. Poprzednie wnioski obejmowały przebudowę tej drogi na odcinka 2765 mb, obecny dotyczy odcinka 2565 mb - odcinek 200 mb przebudowany został w 2010 r. w ramach FOGR - obecnie dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
Całkowity koszt zadania: 1 255 073,06 zł
Wnioskowana dotacja: 627 536,53 zł
W okresie od 1 do 31 października złożone wnioski zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej.
Wstępną listę rankingową (z podziałem na drogi gminne i powiatowe) wojewoda ogłosi do 31 października br.
Do 30 listopada br. ogłoszona zostanie ostateczna lista.