Na podstawie zawartej w dniu 19.07.2011 r. Umowy Nr 68/UPZ/2011/JST o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu państwa utworzenia szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „RADOSNA SZKOŁA” Gmina Grudusk utworzyła szkolny plac zabaw w Humięcinie.

Utworzony plac zabaw zapewnia dzieciom dostęp do atrakcyjnej i bezpiecznej formy zabawy oraz nauki. Plac zabaw stanowi miejsce rekreacji i integracji, zachęca do aktywności fizycznej od najmłodszych lat.

Całkowita wartość Projektu: 130 758,87 zł
Wartość dofinansowania: 60 000,00 zł
Wkład własny: 70 758,87 zł

{morfeo 76}