Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 27.06.2011 r. pomiędzy Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, a Gminą Grudusk w okresie od czerwca do grudnia 2011 roku zrealizowany został projekt pn. „Mali Odkrywcy”.

Najważniejsze cele "Małych odkrywców" to:
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich poprzez rozwijanie ich umiejętności krytycznego myślenia, ciekawości poznawczej oraz umiejętności współpracy w grupie.
 • Podniesienie umiejętności pedagogów i instruktorów w zakresie wprowadzania nowych metod pracy pozwalających na rozwijanie potencjału społecznego i intelektualnego dzieci.
 • Podniesienie świadomości rodziców i środowiska lokalnego na temat znaczenia wspierania rozwoju dzieci
W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:
 • Szkolenie z zakresu kształtowania umiejętności obserwacji, dokumentowania rozwoju dzieci i diagnozowania stanu ich wiedzy.
 • Szkolenie z zakresu metody projektów badawczych. W ramach szkolenia przeprowadzone zostały projekty badawcze z dziećmi.
 • E-mentoring dla osób prowadzących projekty badawcze z dziećmi.
 • Przeprowadzenie przez każdego uczestnika szkolenia co najmniej trzech projektów badawczych z dziećmi oraz zgromadzenie dokumentacji z realizacji projektu na potrzeby raportu podsumowującego projekt.
W projekcie wzięło udział 11 gmin wiejskich:
Lp. GMINA POWIAT WOJEWÓDZTWO
1. Grudusk ciechanowski mazowieckie
2. Augustów augustowski podlaskie
3. Szypliszki suwalski podlaskie
4. Głuchów skierniewicki łódzkie
5. Rawa Mazowiecka rawski łódzkie
6. Stoczek Łukowski łukowski lubelskie
7. Kętrzyn kętrzyński warmińsko-mazurskie
8. Barciany kętrzyński warmińsko-mazurskie
9. Lubawa iławski warmińsko-mazurskie
10. Mochowo sierpecki mazowieckie
11. Przasnysz przasnyski mazowieckie
Oficjalna strona projektu: www.mali-odkrywcy.org

Nauczycielki z terenu Gminy Grudusk, które wzięły udział w projekcie:
 1. Pani Danuta Brodowska – projekt badawczy: "ZIARNA ZBÓŻ" 
 2. Pani Renata Siuda– projekt badawczy: "JABŁKO" 
 3. Pani Kinga Piotrowicz– projekt badawczy: "MARCHEWKA" 
 4. Pani Anna Ankiewicz– projekt badawczy: "KOŃ" 
 5. Pani Iwona Rybak– projekt badawczy: "WARZYWA"