Na podstawie umowy o udzieleniu dotacji celowej nr 30/ES/SE-III/D-2/11 z dnia 22 września 2011 roku zawartej z Województwem Mazowieckim oraz umowy o dofinansowaniu nr 2011/0570/0654/UDOT/DIS/BK z dnia 11 października 2011 roku zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki przy Zespole Placówek Oświatowych w Grudusku powstał kompleks boisk sportowych.

Boiska powstały w ramach rządowego programu "Moje Boisko Orlik 2012" , który zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu.

W skład powstałego w Gminie Grudusk kompleksu wchodzą:

1. Boisko piłkarskie o wymiarach 30 m x 62 m (pole do gry 26 m x 56 m), z ogrodzeniem panelowym z prętów stalowych ocynkowanych o wysokości min. 4 m o małych oczkach oraz wyposażone w piłkochwyty o wysokości min. 6 m, wykonane z siatki powlekanej i montowane w sposób trwały z podłożem. Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej. Trawa syntetyczna o wysokości 60 mm. Wyposażenie sportowe – trwale montowane do podłoża dwie bramki do gry w piłkę nożną. Powierzchnia boiska do piłki nożnej z wybiegami – 1860,00 m2.

2. Boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wym. 19,1 m x 32,1 m (pole do gry 15,10 m x 28,10 m) z ogrodzeniem panelowym z prętów stalowych ocynkowanych o wysokości min. 4 m. Nawierzchnia boiska poliuretanowa, wykonana na podbudowie dynamicznej, przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych. Wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem - kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową. Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego z wybiegami – 613,11 m2.

3. Budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 72 m2 – wykonany z gotowego systemowego modułu wraz z pełnym wyposażeniem wg typowego projektu powtarzalnego. Budynek spełnia wymogi funkcjonalne: magazynu sprzętu gospodarczo-sportowego, posiada szatnie oddzielne dla każdej płci lub drużyny, zespół higieniczno-sanitarny, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.

4. Oświetlenie boisk wykonano poprzez rozmieszczenie źródeł światła na 10 masztach oświetleniowych.

5. Do kompleksu wykonano utwardzony kostką betonową dojazd gospodarczo-techniczny wraz z miejscami parkingowymi.

Budowa gruduskiego "Orlika" współfinansowana była ze środków budżetu państwa – 500 000 zł oraz środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 333 000 zł. Pozostałe koszty inwestycji – 283 808,53 zł - zostały pokryte z budżetu Gminy Grudusk.

W ramach projektu "Animator - Moje Boisko - Orlik 2012", który jest uzupełnieniem programu inwestycyjnego "Moje Boisko - Orlik 2012" zatrudniono osobę organizującą i prowadzącą zajęcia sportowe na powstałym kompleksie boisk.

Z kompleksu mogą korzystać wszyscy zainteresowani w godzinach od 16:00 do 20:00.
{morfeo 74}