logotyp.jpg

 

Gmina Grudusk na podstawie Porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/1794 zawartego w dniu 28.09.2022 r.

ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki

otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 60 000 zł  na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”

 

Przyznane przez Ministra środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegały wycieczki:

 • jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł
 • dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł
 • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało dofinansowanie 2 szkołom podstawowym dla których organem prowadzącym jest Gmina Grudusk na realizację łącznie 7 wycieczek:

 

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Grudusku zrealizowała następujące wyjazdy:

 

I. Trzydniowa wycieczka do Poznania dla uczniów klas IV-VIII (30 uczniów, 3 opiekunów), 19 – 21.10.2022 r., wybrane punkty edukacyjne:

 1. Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 2. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 3. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości.
 4. Palmiarnia.
 5. Poznań – historyczny zespół miasta.
 6. Bazylika Archikatedralna św. Apostołów Piotra i Pawła.
 7. Rogalowe Muzeum.

Całkowity koszt wycieczki: 24 000 zł

Dofinansowanie MEiN: 15 000 zł

Wkład własny – 9 000 zł, w tym:

- wpłaty rodziców:  7 500 zł

- wkład Gminy Grudusk – 1 500 zł

 

II. Jednodniowa wycieczka do Warszawy dla uczniów klas I-III (27 uczniów, 3 opiekunów), 29.09.2022 r., wybrane punkty edukacyjne:

 1. Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum Rezydencja Królów Rzeczypospolitej.
 2. Centrum Nauki Kopernik.

Całkowity koszt wycieczki: 6 250 zł

Dofinansowanie MEiN: 5 000 zł

Wkład własny – wpłaty rodziców: 1 250 zł

 

III. Jednodniowa wycieczka do Olsztyna dla uczniów klas I-III (24 uczniów, 3 opiekunów), 29.09.2022 r., wybrane punkty edukacyjne:

 1. Planetarium.
 2. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Całkowity koszt wycieczki: 6 250 zł

Dofinansowanie MEiN: 5 000 zł

Wkład własny – wpłaty rodziców: 1 250 zł

 

IV. Jednodniowa wycieczka do Warszawy dla uczniów klas I-III (31 uczniów, 3 opiekunów), 06.10.2022 r., wybrane punkty edukacyjne:

 1. Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN.
 2. Muzeum Neonów.

Całkowity koszt wycieczki: 6 715 zł

Dofinansowanie MEiN: 5 000 zł

Wkład własny – wpłaty rodziców: 1 715 zł

 

V. Dwudniowa wycieczka do Gdańska dla uczniów klas IV-VIII (30 uczniów, 3 opiekunów), 03.11.2022 r. – 04.11.2022 r., wybrane punkty edukacyjne:

 1. Pole Bitwy na Westerplatte.
 2. Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań XVII w.
 3. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
 4. Gdańsk – Oliwa – zespół pocystersko – katedralny.

Całkowity koszt wycieczki: 14 700 zł

Dofinansowanie MEiN: 10 000 zł

Wkład własny – wpłaty rodziców: 4 700 zł

 

VI. Trzydniowa wycieczka do Torunia dla uczniów klas IV-VIII (30 uczniów, 3 opiekunów), 05.10.2022 r. – 07.10.2022 r., wybrane punkty edukacyjne:

 1. Dom Mikołaja Kopernika, Oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu.
 2. Park Pamięci Narodowej.
 3. Toruń – Stare i Nowe Miasto.
 4. Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium – Toruń”.
 5. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
 6. Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu.

Całkowity koszt wycieczki: 21 000 zł

Dofinansowanie MEiN: 15 000 zł

Wkład Gminy Grudusk: 6 000 zł

 

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Mościckiego w Humięcinie zrealizowała następujące wyjazdy:

 

I. Jednodniowa wycieczka dla uczniów klas IV – VIII, (33 uczniów, 3 opiekunów), 01.12.2022 r, wybrane punkty edukacyjne:

 1. Sulejówek – Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
 2. Warszawa – Historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem.

Całkowity koszt wycieczki: 6 250 zł

Dofinansowanie MEiN: 5 000 zł

Wkład własny – wpłaty rodziców: 1 250 zł

 

Łączna wartość zorganizowanych wycieczek: 85 165 zł

Dofinansowanie MEiN: 60 000 zł

Wkład własny: 25 165 zł

 

Termin realizacji zadania: 28.09.2022 r. – 15.12.2022 r.

 

Relacje oraz dokumentacja fotograficzna z wycieczek zamieszczone zostały na Facebooku Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku.