Zadanie pn.: „Wymiana posadzki w pomieszczeniu garażowym strażnicy OSP Grudusk”

dofinansowano ze środków Powiatu Ciechanowskiego

w ramach PILOTAŻOWEJ EDYCJI PROGRAMU

„Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2019”

 

 

Gmina Grudusk na podstawie Umowy Dotacji Nr 8/2019 z dnia 15.10.2019 r. zawartej z Powiatem Ciechanowskim zrealizowała zadanie, w ramach którego wymieniona została posadzka w pomieszczeniu garażowym strażnicy OSP Grudusk.

 

Całkowita wartość zadania: 5 000 zł

Dotacja Powiatu Ciechanowskiego: 5 000 zł

                                              

Termin zakończenia realizacji zadania: 30.12.2019 r.

Termin rozliczenia końcowego dotacji: 15.01.2020 r.