Punkt przedszkolny mieści się w budynku wolnostojącym przy ul. Szkolnej 2. Wchodzi w skład Zespołu Placówek Oświatowych. Organem prowadzącym przedszkole jest Urząd Gminy w Grudusku. Dyrektorem placówki jest pani mgr Barbara Michalska.

Do 1996 r. istniało w gminie przedszkole samorządowe dla dzieci w wieku 3-5 lat. Po tym roku nastąpiło zawieszenie działalności przedszkola, a następnie likwidacja.

W roku 2001 gmina podjęła współpracę z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego z Warszawy i wzięła udział w pilotażowym projekcie "Gdy nie ma przedszkola". Gmina Grudusk była jedną z 7 gmin w województwie mazowieckim, która uczestniczyła w tymże projekcie. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat w wymiarze 9 godzin tygodniowo (trzy razy w tygodniu po 3 godziny zajęć).

Kontynuacją podjętych działań była dalsza współpraca gminy z Fundacją Komeńskiego w kolejnym projekcie pn. "Ośrodki Przedszkolne - szansa na dobry start" w ramach projektu Mazowieckie Ośrodki Przedszkolne. Zajęcia odbywały się w wymiarze 12 godzin tygodniowo w dwóch punktach. Przedszkole funkcjonowało pod nazwą Zespół Wychowania Przedszkolnego od 2009 r. do maja 2011 r.

Od roku 2011 przedszkole prowadzone jest przez Urząd Gminy, wchodzi w skład Zespołu Placówek Oświatowych i nosi nazwę Punkt Przedszkolny. Do przedszkola uczęszczają dzieci 3 i 4 letnie.