Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Grudusk 01.03.2010  pobierz  
     
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grudusk na 2011 rok 03.02.2011  pobierz  
     
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grudusk w latach 2009-2032 30.06.2009  pobierz  
     
Gminny Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2009 – 2011 25.03.2009  pobierz