Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie prowadzi działania priorytetowe na gminie Grudusk na okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W związku z realizacją zadań wynikających z Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dn. 20 czerwca 2016r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych oraz przygotowanym planem działania priorytetowego wynikającego z § 38 ust. 1 cytowanego Zarządzenia na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożeń na terenie gminy Grudusk, wytypowano w miejscowości Rąbież Gruduski rejon dwóch sklepów spożywczo-monopolowych mieszczących się pod adresem Rąbież Gruduski 9 oraz Rąbież Gruduski 35 gdzie dochodzi do spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem.

            Podstawową przyczyną problemu jest wysokie bezrobocie, pozostająca w dalszym ciągu niska świadomość uzależnienia, problemów i konsekwencji z nim związanych, a także akceptacja i przyzwolenie na takie zachowania w środowisku lokalnym.

 

Źródłem informacji - spotkania z mieszkańcami. Oczekiwania społeczne polegają na ograniczeniu zjawiska.

Zakładany cel do osiągnięcia.

  • Ograniczenie w powyższej miejscowości zjawiska negatywnego wyeliminowanie osób spożywających alkohol w miejscach objętych zakazem;