Numer rachunku bankowego na który należy wpłacać podatki i opłaty lokalne

23 8220 0004 0000 0169 2000 0004

 

Dane do faktury

 

Nabywca:

Gmina Grudusk

ul. Ciechanowska 54

06-460 Grudusk

NIP 566-186-16-29

Odbiorca:

Urząd Gminy Grudusk

ul. Ciechanowska 54

06-460 Grudusk