Informacje podstawowe:

    sołtys wsi Grudusk: Andrzej Malinowski

    liczba mieszkanców sołectwa: 1 399

    obszar sołectwa: 1 101,83 ha 

 
Statut sołectwa: pobierz

   

    Historia Gruduska

 

 

Grudusk