Strzelnia została założona najpóźniej na początku XV wieku. Pierwszy źródłowy zapis pochodzi z 1428 roku (de Strzelna). Nazwa pochodzi od określenia "strzelnia", które oznaczało miejsce gdzie uczono się strzelać, strzelnica.

Strzelnia została założona prawdopodobnie przez Łysakowskich z Łysakowa. W XVI stuleciu Łysakowscy posiadali wiele wsi w tej okolicy. Spis podatkowy z 1567 roku przekazuje, iż było tu 5 i pół włóki ziemi uprawnej. Właścicielem wsi był Mikołaj Łysakowski kasztelan lubaczowski. Była to ważna postać swojej epoki. Jego potomkowie również dziedziczyli w tej wsi i zajmowali ważne stanowiska, ale później ten ród upadł, niektórzy zajmowali urzędy ziemskie, ale nigdy już nie stanowili możnej szlachty. Strzelnia, Mierzanowo i Łysakowo były dobrami Łysakowskich, jednak Łysakowo z czasem przeszło na własność innych rodów, natomiast Strzelnia i Mierzanowo aż do końca XVIII wieku stanowiła własność tego właśnie  rodu.

W tym czasie miejscowi Łysakowscy stanowili już biedną szlachtę zaściankową. Tak , więc Strzelnia ze wsi  chłopskiej i dworskiej stała się z czasem osadą drobnej szlachty.

W 1827 roku było tu 9 domów i 138 mieszkańców. W 1890 naliczono 14 domów i 125 mieszkańców. Obszar wsi liczył 600 mórg. Słownik Geograficzny podaje, iż mieszkali tu potomkowie drobnej szlachty.

W 1921 roku w Strzelni było 11 domów i 82 mieszkańców, jeden z mieszkańców podała wiarę mojżeszową.