Stryjewo Wielkie znane jest wśród archeologów ze skarbu monet jaki tu znaleziono. Skarb ważył aż 1,5 kilograma i należy do największych znalezisk tego typu w Polsce. Datowany jest na XI wiek. Stryjewo leżało na szlaku handlowym wiodącym do przeprawy przez Orzyc. 

Stryjewo należało do dóbr Wierzbowskich, na które to Wierzbowscy w 1441 roku uzyskali prawo chełmińskie. Z czasem zamieszkali tu szlachcice, którzy przyjęli nazwisko Stryjewscy, był to ubogi i bardzo liczny ród.

 Powstały tu dwie osady, które w XVI wieku zwano Stryjewo Proszymiery oraz Stylągi. Pierwsza z nich to późniejsze Stryjewo Małe, a drugie Stryjewo Wielkie. Już w XVI wieku ziemia była tu niezwykle podzielona. W Stryjewie Wielkim było 11 części, w Małym 3 części. Przez następne wieki dziedziczyli tu licznie Stryjewscy.

Cechą wyróżniającą wsie szlacheckie było wielkie rozdrobnienie gruntów. Szlachcie cały czas towarzyszyły działy rodzinne, tworząc skomplikowaną strukturę własności. Każdy posiadał niewielkie gospodarstwo, często złożone z kilku lub więcej fragmentów, posiadał też części łąk i borów.

Stryjewscy nie udzielali się publicznie, byli znani tylko w swojej parafii. Przed 1763 rokiem zmarł Stefan Stryjewski wielki dobrodziej parafii w Łysakowie. Również inni dziedzice Stryjewa: Jan oraz bracia Marcin i Stanisław Stryjewscy, żyjący w XVIII wieku zapisali wiele na kościół w Łysakowie.

Spis właścicieli ziemskich z końca XVIII wieku pokazuje wielkie rozdrobnienie majątkowe, mieszkali w Stryjewie Wielkim: Stryjewscy oraz „szlachta”, czyli liczna bezimienna uboga szlachta. W sąsiednich zaścianku zwanym Stryjewko mieszkali: Kołakowscy, Miłosiewscy, Smolińscy oraz Stryjewscy.

W XIX wieku nadal mieszkała tu drobna szlachta. W 1827 roku naliczono w tej miejscowości 18 domów i 107 mieszkańców (w Stryjewie Małym było ówcześnie 11 domów i 60 mieszkańców).

W 1890 roku liczyło 20 domów i 180 mieszkańców, obszar wsi wynosił 348 mórg.

 Według danych z pierwszego spisu powszechnego z 1921 roku w Stryjewie Wielkim   naliczono 20 domów i 145 mieszkańców, wieś należała do gminy Grudusk.