W połowie XIX wieku obok wsi Kluszewo i folwarku Kluszewo powstały nowe folwarki: Szajec i Sokolnik, należały do dóbr Kluszewo.

Według Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego z 1882 roku Kluszewo-Sokolnik było do 1876 roku folwarkiem, następnie zostało oddzielone od dóbr Kluszewo. Po oddzieleniu tego folwarku nastąpiła parcelacja ziemi dworskiej i powstała tu samodzielna wieś włościańska w gminie Grudusk.

Według danych z 1921 roku w Kluszewie-Sokólniku było 7 domów i 56 mieszkańców.