Purzyce Trojany wyodrębniły się z obszaru zwanego Porzece w połowie XV wieku. Pierwszy zapis Porzece Throjany pochodzi z 1448 roku.   Była to bardzo maleńka wioska. Spis podatkowy z 1567 roku przekazuje, iż liczyła zaledwie ½ włóki ziemi uprawnej.

Mieszkali tu Purzyccy herbu Dąbrowa, którzy podobnie jak w innych wsiach w okolicy tworzyli tu zaścianek szlachecki.

Spis właścicieli ziemskich z końca XVIII wieku informuje, że dziedziczyli tu Purzyccy oraz niejaki Janowski. W 1827 roku w tej wsi naliczono 7 domów i 43 mieszkańców. W następnych latach liczba ludności nie zmieniała się, zmniejszyła się liczba domów, co świadczy o ubóstwie mieszkańców.

W 1888 roku Purzyce Trojany liczyły zaledwie 3 domy i 44 mieszkańców. Mieszkała tu nadal drobna szlachta. W następnych latach ta niewielka wioska zmieniła status. Puzyce Trojany stały się folwarkiem. Mieszkała tu odtąd jedna rodzina szlachecka; Płoskich herbu Prus I, którzy posiadali 151 ha ziemi. Reszta mieszkańców to byli chłopi-fornale.

Według danych z 1921 roku folwark Purzyce-Trojany liczył  2 domy i 50 mieszkańców. Obok notowano też miejscowość Purzyce Pomiany folwark. Właścicielem folwarku Purzyce Trojany był Michał Płoski, zapewne był spokrewniony z Płoskimi z Pszczółek Górnych.