Ta miejscowość notowana jest w źródłach już w latach 1414-1435. Była to osada drobnoszlachecka, jedna z część Humięcina. W pierwszej połowie XVI wieku w pobliżu powstała mniejsza miejscowość Humięcino Chromice. Obie nazwy pochodzą od nazw osobowych: Andrych, czyli Andrzej oraz od dawnego imienia Chromy.

Dokładniejszych danych dostarcza spis podatkowy z 1567 roku. Według wspomnianego spisu Andrychy były wsią zaściankową  podzieloną na 6 części. Gospodarstwa szlacheckie liczyły od pół do półtorej włóki. Sąsiednie Chromy liczyły tylko 1 włókę ziemi. Ta miejscowość zanikła w XVII wieku lub stała się częścią wsi Andrychy, nie możliwe jest ustalenie jej dokładnej lokalizacji.

Humięccy dziedziczyli w tej wsi przynajmniej do XVIII wieku. Jeszcze na początku   XVIII wieku żył Andrzej Humięcki, który był wielkim dobrodziejem kościoła w Łysakowie. W następnych latach wieś przeszła na własność Borzuchowskich herbu Leliwa z Borzuchowa. W 1770 roku właścicielem części wsi był Michał Borzuchowski, jego synem był Jan dziedzic w końcu XVIII wieku. Następnie dziedziczył tu Idzi Borzuchowski i w połowie XIX wieku Michał Hieronim Borzuchowski, który w 1854 roku potwierdził swoje prawa szlacheckie.

Według danych z końca XVIII wieku dziedzicem części wsi był też niejaki Kuiewski , ale nie ma w spisie szlachty takiego nazwisko, może chodziło o Kujawskich h. Rawicz?

            Humięcino Adrychy były niewielką wioską zamieszkałą przez potomków dawnych szlachciców. W 1827 roku w tej miejscowości naliczono 11 domów i 77 mieszkańców. Natomiast w  1883 było 10 domów i 163 mieszkańców.

            Na przełomie XIX i XX wieku głównym właścicielem ziemskich w tej wsi był Piotr Rapacki. Na początku XX wieku część  gruntów dworskich zostało rozparcelowanych i powstała na nich kolonia.

W Humięcinie Andrychach w 1921 roku naliczono 16 domów i 94 mieszkańców. Obok istniała osada Humięcino Andrychy kolonia z 24 domami i 160 mieszkańcami.

Część majątku ziemskiego nadal istniało. Księga Adresowa Polski z 1929 roku przekazuje iż właścicielem 79 ha w tej wsi był Seweryn Włoczewski.