CZAS OTWARCIA  ORLIKA I HALI  SPORTOWEJ  W  GRUDUSKU

 1. Hala sportowa i orlik czynna jest w godz. 8 00 - 2100
W dni powszechne:
 1. W godz. 800 – 1430 odbywają się zajęcia lekcyjne uczniów Szkół Podstawowych Grudusk, Humiecino.
 1. 1500 – 1700 – odbywają się zajęcia zorganizowane uczniów i uczennic Szkoły podstawowej w Grudusku.

-    poniedziałek – piłka nożna, piłka siatkowa

 • wtorek – piłka nożna,
 • środa- tenis stołowy,
 • czwartek-         piłka nożna,
 • piątek- piłka siatkowa, piłka koszykowa.
 1. W godz. 17001800 hala przeznaczona jest dla młodzieży ponadpodstawowej z terenu gminy Grudusk.
 2. W godz. 18 00 –1930 Hala otwarta jest dla dorosłych i młodzieży ponadpodstawowej terenu gminy Grudusk
 1. W soboty i niedzielę w Hali Sportowej odbywają się imprezy sportowe wg oddzielnego grafiku.
 1. Orlik w soboty i niedziele dostępny jest od godz. 15.00 do godz. 20.00 bez ograniczenia wiekowego w okresie marzec- listopad.
 1. Siłownia gminna dostępna jest w godz. 15.00- 19. 30 bez podziału na wiek. Młodzież Szkoły Podstawowej może korzystać z siłowni od klasy siódmej za zgodą rodzica, /że nie posiada żadnych przeciwskazań lekarskich do ćwiczeń w siłowni/.
 1. w godz. 18 30 –2100 Hala, orlik otwarta jest w miarę zapotrzebowania.  Hala  Orlik jest wynajmowany za określoną opłatą dla potrzeb społeczności Gruduska i spoza terenu gminy Grudusk.
 1. W soboty i niedzielę w Hali Sportowej odbywają się imprezy sportowe wg oddzielnego grafiku.
 1. Wstęp na Hale Sportową, Orlik i obiekty pomocnicze dozwolony jest wyłącznie w stroju sportowym oraz miękkim obuwiu sportowym (zakazane jest: obuwie typu adidasy, i obuwie o czarnej podeszwie).
 1. Na terenie Obiektów Sportowych obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz wnoszenia i spożywania alkoholu.
 1. Szkody powstałe w trakcie korzystania z hali urządzeń, sprzętu sportowego, pokrywane są przez uczestników zajęć.
 1. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach i na hali odpowiadają sami uczestnicy zajęć – szkoła i nauczyciel lub trener nie odpowiadają.
 1. Za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiada nauczyciel lub trener prowadzący zajęcia sportowe i gimnastyczne.
 1. Każda klasa czy zespól korzystający z hali Orlika oraz szatni odpowiedzialny jest za ład i porządek po zajęciach.
 1. Osoby postronne przebywające na terenie hali, orlika obowiązane są do przebywania w określonych sektorach specjalnie do tego przeznaczonych.
 1. Zrzeszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z hali, orlika po uprzednim zawarciu pisemnej umowy z Dyrekcją szkoły/ Gminą.
 1. W czasie odbywających się imprez sportowych wstęp na halę dla widzów dozwolony jest wyłącznie na balkon i trybuny. Na orliku poza siatką ograniczająca boiska.