Wójt Gminy Grudusk

informuje, że Gmina Grudusk w partnerstwie z Gminą Czernice Borowe i Powiatowym Zarządem Dróg w Ciechanowie na podstawie umowy Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-052/08-03 z dnia 02.09.2011 r. podpisanej z Województwem Mazowieckim zakończyła rzeczową realizację projektu pn. "Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, powiat ciechanowski i gminą Czernice Borowe, powiat przasnyski".

Inwestycja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Priorytet III "Regionalny system transportowy"

Działanie 3.1 "Infrastruktura drogowa" (drogi gminne)

W ramach Projektu na terenie obu gmin przebudowano łącznie 17 odcinków dróg (15 dróg gminnych i 2 drogi powiatowe) o łącznej długości 31,57 km.

Całkowita wartość projektu – 10 105 313,21 zł
Koszty kwalifikowalne - 9 949 948,36 zł
Kwota dofinansowania – 8 457 456,11 zł