Grudusk, 11 stycznia 2012 r
OR-SO.271.26.5.2011

OGŁOSZENIE
dotyczy: odpowiedzi na pytania zgłoszone ramach Zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, powiat ciechanowski i gminą Czernice Borowe, powiat przasnyski”.

Pytanie – Prosimy o zamieszczenie w formie elektronicznej na Państwa stronie internetowej prawidłowego przedmiaru na przebudowę drogi Grudusk – Kołaki Wielkie, który umożliwi prawidłowe dokonanie wyceny prac. Informujemy, iż przedmiar stanowiący załącznik do SIWZ jest niekompletny.

Odp.: Informujemy, że brakująca strona przedmiaru robót drogi Grudusk – Kołaki Wielkie została uzupełniona i zamieszczona na stronie internetowej. Ponadto występuje ona w kosztorysie ofertowym.


         Wójt
mgr Jacek Oglęcki