Grudusk, 13 stycznia 2012 r
OR-SO.271.26.5.2011

OGŁOSZENIE
dotyczy: odpowiedzi na pytania zgłoszone ramach Zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, powiat ciechanowski i gminą Czernice Borowe, powiat przasnyski”.

Pytanie – Norma PN-EN 13108-1 nie precyzuje uziarnienia mieszanek. Uziarnienie mieszanek dla Polski precyzuje dokument aplikacyjny do normy tj. WT-2 (obecnie występują 2 wersje z 2008 i 2010 roku). Uziarnienia 0/16 i 0/12,8 występują w (wycofanej) normie PN-S-96025:2000. Proszę o sprecyzowanie wymagań do kalkulacji.

Odp. - Precyzujemy wymagania dotyczące uziarnienia mieszanek.
Należy przyjąć do kalkulacji:
  • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN-EN 13108-1,
  • warstwa ścieralna wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg PN-EN 13108-1.

         Wójt
mgr Jacek Oglęcki