Ogłoszenie nr OR-SO.271.2.2.2012 z dnia 6 lutego 2012 

o wynikach postępowania o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro pn: "Budowa i rozbudowa oświetlenia dróg powiatowych w Kołakach Wielkich i Przywilczu gm.Grudusk oraz w Pawłówku gm.Czernice Borowe, modernizowanych zgodnie z projektem pn.: "Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikacje pomiędzy gminą Grudusk, powiat ciechanowski i gminą Czernice Borowe, powiat przasnyski.""