Wójt Gminy Grudusk informuje, że w dniu 02.09.2011 r. w Płocku podpisana została umowa z Województwem Mazowieckim dot. realizacji projektu pn.
„Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Grudusk, powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe, powiat przasnyski ”

Kwota dofinansowania z EFRR – 85 % kosztów kwalifikowanych

Projekt przewiduje przebudowę dróg:
w GMINIE GRUDUSK
 • droga gminna Nr 120505 W Rąbież Gruduski-Kołaki Wielkie;
 • gminna Nr 120509 W Kołaki Wielkie-Kosmowo (do granicy z gminą Czernice Borowe);
 • powiatowa Nr 1201 W Kołaki Wielkie-Grudusk;
 • gminna Nr 120516 W Pszczółki Górne-Żebry;
 • gminna Nr 120517 W Pszczółki – Przywilcz;
 • gminna Nr 120518 W Przywilcz - Zembrzus (do granicy gminy);

w GMINIE CZERNICE BOROWE
 • gminna Nr 320220 W Kadzielnia-Pawłówko;
 • gminna Nr 320221 W Kosmowo-granica gminy (kierunek Kołaki W. gmina Grudusk);
 • gminna Nr 320217 W Pawłowo-Kosmowo-granica gminy-Rzęgnowo (kierunek Rzęgnowo gmina Dzierzgowo);
 • gminna Nr 320216 W Kosmowo-granica gminy-Rzęgnowo;
 • gminna Nr 320228 W Zembrzus Wielki-granica gminy (kierunek Przywilcz gmina Grudusk);
 • gminna Nr 320231 W Chrostowo Wielkie-Wyderka;
 • gminna Nr Chrostowo Wielkie – Kuskowo;
 • gminna Nr 320228 W Zembrzus - Czernice Borowe;
 • gminna Nr 320222 W Żebry – Kosmowo;
 • powiatowa Nr 3235W Kosiły-Czernice Borowe na odcinku w m. Pawłówek do drogi Nr 2361 W (Brzozowo Maje-Dzierzgowo-Klewki).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III „Regionalny system transportowy” Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa” (drogi gminne).
{morfeo 67}