Wójt Gminy Grudusk informuje, że zakończono realizację projektu pn.

„Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, powiat ciechanowski, a gminami Szydłowo i Dzierzgowo powiat mławski”

Całkowita wartość projektu – 2 899 592,81 zł
Kwota dofinansowania z EFRR – 1 401 286,14 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III „Regionalny system transportowy” Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa” (drogi gminne).

W dniu 09.06.2010 r. Gmina Grudusk podpisała umowę o dofinansowanie tego projektu z Województwem Mazowieckim

Projekt pn.: "Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk a gminami Szydłowo i Dzierzgowo" obejmował drogi położone na terenie gminy Grudusk:
  • drogę gminną Nr 120501 W Żarnowo- Dębiny/gmina Szydłowo/ o długości 1 937,74 m,
  • drogę gminną Nr 120538 W Żarnowo- Zawady/gmina Dzierzgowo/ o długości 1 140,26 m,
  • drogę powiatową Nr 2318 W na odcinku Grudusk – Żarnowo o długości 3 765,84 m.

Inwestycja zlokalizowana jest w północnej części Gminy Grudusk w powiecie ciechanowskim w województwie mazowieckim.
Okres realizacji inwestycji: 2009.04.21 – 2011.07.29.


Wykonawcą robót drogowych było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych z siedzibą w Mławie, zaś wykonawcą oświetlenia ulicznego firma ANTEX Instalatorstwo Elektryczne Sylwia Jarzębska z siedzibą w Mławie.
{morfeo 61}