Beneficjent:
Gmina Grudusk
ul. Ciechanowska 54
06-460 Grudusk

projekt pn.:

"Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, powiat ciechanowski a gminami Szydłowo i Dzierzgowo powiat mławski"

W dniu 09.06.2010 r. Gmina Grudusk podpisała umowę o dofinansowanie powyższego projektu z Województwem Mazowieckim Umowa Nr UDA – RPMA.03.01.00 – 14 – 051/08-00 (Aneks nr UDA – RPMA.03.01.00 – 14 – 051/08-01 z dnia 17 lutego 2011r.)

Opis projektu

Całkowita wartość projektu –2 899 592,81 zł
Kwota dofinansowania z EFRR – 1 401 286,14 zł
Wkład własny – 1 498 306,67 zł

Planowane zakończenie inwestycji – 29.07.2011r.

Wydatek współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III "Regionalny system transportowy" Działanie 3.1 "Infrastruktura drogowa"

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego znajdują się na stronie www.mazowia.eu