Ogłoszenie nr OR-SO.341-2/1/PN-1/10 z dnia 25.02.2010r
o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Gminę Grudusk w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy przebudowy dróg gminnych Nieborzyn – Stryjewo Wielkie – Lesniewo Dolne (Stawy).