Ogłoszenie nr 341-1/PN-1/2010 z dnia 01.02.2010r
o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Rzymsko-Katolicką Parafię pw. Św.Antoniego Padewskiego Łysakowo 30 06-460 Grudusk w trybie przetargu nieograniczonego – poprawa wizerunku otoczenia wokół kościoła w Łysakowie poprzez budowę chodnika i parkingu.