Ogłoszenie nr 341-1/PN-1/2010 z dnia 01.02.2010r
o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Rzymsko-Katolicką Parafię pw. Św.Antoniego Padewskiego Łysakowo 30 06-460 Grudusk w trybie przetargu nieograniczonego – poprawa wizerunku otoczenia wokół kościoła w Łysakowie poprzez budowę chodnika i parkingu.

   Grudusk, 04 stycznia 2010 r
Rzymsko-Katolicka Parafia
pw. Św. Antoniego Padewskiego
Łysakowo 30 06-460 Grudusk


341-1/PN-1/2010

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
"Poprawa wizerunku otoczenia wokół kościoła w Łysakowie poprzez budowę chodnika i parkingu"
(podstawa prawna – art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r Nr 223 poz.1655 z późn.zm.)