Grudusk, 13.02.2013r
Zamawiający:
Gmina Grudusk
ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk
te/fax: (23)6715012
www.grudusk.com
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na realizację zadania:
"Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Humięcinie Andrychach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej."

I. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na realizację zadania: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Humięcinie Andrychach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej”. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

II. Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę (pozycje od 6-12 wraz z montażem) następującego wyposażenia świetlicowego:
 1. Stół świetlicowy: na metalowym stelażu, blat wykonany z płyty wiórowej, laminowanej 25 mm, opartej na stelażu metalowym, wymiary 120x80 - 2 szt;
 2. Stół świetlicowy: na metalowym stelażu, blat wykonany z płyty wiórowej, laminowanej 25 mm, opartej na stelażu metalowym wymiary 80x80 - 3 szt;
 3. Krzesła świetlicowe: krzesła tapicerowane, na stelażu metalowym, siedzisko i oparcie tapicerowane, stelaż malowany na kolor aluminium - 24 szt;
 4. Stół do tenisa stołowego z akcesoriami (siatka, rakietki, piłeczki) - 2 kpl;
 5. Gry planszowe (edukacyjne, strategiczne, logiczne, przygodowe): gry planszowe, puzzle, łamigłówki dla dzieci i młodzieży itp. - 1 kpl;
 6. Ławka parkowa z oparciem do wkopania: podstawa betonowa, siedzisko i oparcie z drewna sosnowego impregnowanego, pomalowanego drewnochronem, długość 1,50 m - 1 szt;
 7. Ławo-stół: wymiary 1m/1,80 m, wykonany z podstawa betonową, blat z drewna impregnowanego, pomalowanego drewnochronem - 1 szt;
 8. Zestaw zabawowy: w zestawie: wieża z dachem dwuspadowym, podest, drabinka lub schodki z poręczami, ślizg, huśtawka wahadłowa z siedziskiem kubełkowym - 1 kpl;
 9. Bujak sprężynowy: zabawka sprężynowa 1-osobowa, osadzona trwale w podłożu na stalowej sprężynie, wykonana ze sklejki wodoodpornej, pomalowanej na różne kolory lub z tworzywa sztucznego, w kształcie zwierzątka lub pojazdu - 2 szt;
 10. Piaskownica: z drewna impregnowanego pomalowanego drewnochronem, kwadrat o boku 3,00 x 3,00 m z siedziskami z czterech stron, siedziska ze sklejki wodoodpornej pomalowanej na różne kolory – 1 szt.
 11. Huśtawka ważka: podstawa metalowa ze stali ocynkowanej do osadzenia w betonie, belka główna z drewna klejonego warstwowo, malowanego środkami ochronnymi i lakierowanego, siedziska z uchwytami, uchwyty ze stali nierdzewnej ocynkowanej pomalowanej proszkowo, pod każdym siedziskiem odbojnik, długość belki 3m – 1 szt.
 12. 12. Kosz na śmieci: kosz betonowy z wkładem metalowym - 1 szt.


III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
cena - kryterium wagowe – 100 %

IV. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany dołączyć następujące dokumenty:
1/ formularz ofertowy wraz ze szczegółowym zestawieniem kosztów
2/ parafowany projekt umowy
3/ poświadczoną kserokopię uprawnień do wykonywania działalności

V. Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto dostawy, będącej przedmiotem zamówienia, powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

VI. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 lutego 2013r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Grudusk ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk, w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt.1. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

VIII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Grudusk ul.Ciechanowska 54 06-460 Grudusk w dniu 28 lutego 2013r. o godz. 10:15.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Bogumiła Graboń-Golanko, tel. (23)6715012

IX. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie 14 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.


          Wójt
mgr Jacek Oglęcki

Załączniki:
1/ Formularz ofertowy wraz ze szczegółowym zestawieniem kosztów. 
2/ Projekt umowy.