Grudusk, 28 lipca 2011

GOK.PN-1/2011
OGŁOSZENIE

dotyczy: odpowiedzi na pytania związane z zamówieniem publicznym "Zwiększenie dostępu mieszkańców Gminy Grudusk do kultury i wypoczynku poprzez remont świetlic wiejskich – zakup i dostawa sceny moblilnej z zadaszeniem i oświetleniem".

Pytanie Nr 1
Czy dopuszcza się większą wagę netto sceny mobilnej?
Odpowiedź
Tak, do 2400 kg netto.

Pytanie Nr 2
Czy skrzynie transportowe, o których mowa w SIWZ, dotyczą całego sprzętu, czy tylko któreś z jego pozycji?
Odpowiedź
Zgodnie ze zmianami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nastąpiła rezygnacja ze skrzyni transportowej.

Pytanie Nr 3
Czy lampy maja posiadać źródło światła (żarówki)?
Odpowiedź
Tak. Dotyczy tylko 6 lamp, ponieważ zgodnie ze zmianami w SIWZ, nastąpiła rezygnacja ze skanerów.

Dyrektor GOK
Marek Szpakut