Wójt Gminy Grudusk
informuje, że Gmina Grudusk realizuje projekt pn.:

„Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę parkingu przy obiektach użyteczności publicznej w Grudusku”

W dniu 16 stycznia 2012 r. Gmina Grudusk podpisała umowę o dofinansowanie Projektu z Samorządem Województwa Mazowieckiego
Umowa Nr 00189-6922-UM0700332/10 RW.II./AR/0219.4-332/10


Przedmiotem projektu jest budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Grudusku.
Cel Projektu: Poprawa estetyki, wzrost atrakcyjności oraz dalszy rozwój miejscowości Grudusk poprzez budowę parkingu w miejscu lokalizacji obiektów użyteczności publicznej. Projekt zakłada urządzenie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej, a tym samym kształtowanie centrum wsi stanowiącego teren o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.


Całkowita wartość projektu – 199 729,91 zł
Kwota dofinansowania – 121 786,00 zł
Wkład własny – 77 943,91 zł


Planowane zakończenie inwestycji – 30.11.2012 r.Wydatek współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie Odnowa i Rozwój Wsi