Obrazzzz.jpg

Europejski Fundusz Społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna”

Umowa partnerstwa nr B/UMWM-UF/UM/ES/214/2020 zawarta w dniu 23 lipca 2020 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Partnerami projektu.

Aneks nr 1 do umowy nr B/UMWM-UF/UM/ES/214/2020 z dnia 23.07.2020 r. zawarty w dniu 03.11.2021 r.

Aneks nr 2 do umowy nr B/UMWM-UF/UM/ES/214/2020 z dnia 23.07.2020 r. zawarty w dniu 14.12.2024 r.

Projekt Samorządu Województwa Mazowieckiego - zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu do szkół trafił pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, projektorów multimedialnych, monitorów interaktywnych oraz pakietów oprogramowań wspierających naukę zdalną.

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Grudusku otrzymała:

- drukarki laserowe (13 szt.) – 3 773,64 zł

- monitor interaktywny z podstawą jezdną – 7 280,37 zł

- projektor multimedialny z ekranem – 3 614,97 zł

- urządzenie wielofunkcyjne – 1 311,18 zł

- komputery stacjonarne (8 szt.) – 31 212,48 zł

- laptopy (13 szt.) – 52 958,88 zł

- tablety (12 szt.) – 12 442,68 zł

- oprogramowanie Corinth 3D (Biologia, Chemia, Fizyka, Geologia, Geometria, Paleontologia i Kultura) – 14 875 zł

- oprogramowanie do nauki gry w szachy (5 szt.) – 344,40 zł

- Office 365 A3 dla nauczycieli (35 szt.) – 5 794,96 zł

- Office 365 A3 dla uczniów - 1400 szt.

- e-podręczniki do nauki języka angielskiego dla klas czwartych poziom A1 dla uczniów (28 pakietów) – 1 856,40 zł

- e-podręczniki do nauki języka angielskiego dla klas czwartych poziom A1 dla nauczyciela (1 pakiet) – 68,87 zł

W ramach projektu przeprowadzone zostały szkolenia dla nauczycieli i uczniów z wykorzystaniem narzędzi do nauczania zdalnego oraz zakupionego sprzętu

Całkowita wartość przekazanego wyposażenia: 135 533,83 zł

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Mościckiego w Humięcinie otrzymała:

- drukarki (2 szt.) – 2 116,64 zł

- laptopy (12 szt.) – 44 678,52 zł

- komputery stacjonarne (9 kpl.) – 33 021,81 zł

- projektor multimedialny – 3 371,43 zł

- oprogramowanie do nauki gry w szachy – 5 szt. – 344,40 zł

Całkowita wartość przekazanego wyposażenia: 83 532,80 zł

Plakat-poziom-A3-Zdalny(1)(1)(1).jpg
„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”
Gmina Grudusk w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.
W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Grudusku otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.
Wartość projektu wynosi 55 624 305,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335, 00 zł.