Raport podsumowujący konsultacje w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Grudusk, dla miejscowości Żarnowo

Gmina Grudusk przeprowadziła konsultacje Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Żarnowo (VIII.2020 r. do I.2021 r.). Powodem przystąpienia do prac planistycznych była chęć wyznaczenia miejsc wspólnych dla mieszkańców sołectwa oraz uregulowanie kwestii związanych z hodowlą wielkoprzemysłową.

W ramach opracowywania tego dokumentu przeprowadzono wiele różnych form konsultacji z mieszkańcami. Były to:

 • Warsztaty konsultacyjne - planistyczne przeprowadzone z mieszkańcami sołectwa metodą od drzwi do drzwi
 • Ankietę internetową
 • Spotkanie otwarte z ekspertem

W konsultacjach wzięli udział głównie mieszkańcy Żarnowa – ponad 30 osób, z co najmniej 16 gospodarstw domowych (na 24).

Wnioski z konsultacji:

 1. Otoczenie świetlicy – ten teren w dokumencie planistycznym powinien być przeznaczony pod tereny usług publicznych, na którym można realizować powiązaną z tą funkcją infrastrukturę (np. ławki, miejsce do grillowania, altanę, plac zabaw, jeżeli nie powstanie przy stawie).

Padły propozycje dotyczące sposobu wykorzystania świetlicy:

 • Umożliwienie wynajmu świetlicy na organizację prywatnych imprez okolicznościowych (komunie, chrzty, małe wesela itd.)
 • Kontynuacja działalności Koła Gospodyń Wiejskich (w tym organizacja kiermaszów i pokazów kulinarnych)
 • Organizacja zebrań wiejskich
 • Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci i dorosłych
 • Organizacja ćwiczeń/zajęć rehabilitacyjnych w czasie pandemii

Oraz zgłoszono bieżące potrzeby:

 • Wymiana stołu do ping-ponga
 • Organizacja ferii i półkolonii
 • Postawienie roweru stacjonarnego
 1. Staw i jego otoczenie - przeznaczenie pod teren sportowo-rekreacyjny, na którym można realizować powiązaną z tą funkcją infrastrukturę (np. meble miejskie, boisko, plac zabaw), zachowanie istniejącego stawu, utrzymanie otaczającej go zieleni, dopuszczenie możliwości wykonania zbiornika przeciwpożarowego.

Padły propozycje dotyczące sposobu wykorzystania terenu wokół stawu:

 • Budowa placu zabaw na działce „naprzeciwko dużego stawu”
 • Pogłębienie i czyszczenie stawu i linii brzegowej.
 1. Budynki inwentarskie - dopuszczenie obiektów o obsadzie do maksimum 50 lub 120 DJP (pojedyncze wskazania na 200 DJP). Na działkach położonych w odległości nie mniejszej niż 50-100 m od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (pojawiały się wskazania dużo większe, nawet powyżej 2 km) wskazano na konieczność budowy bariery zatrzymującej odory oraz propozycję zakazu .