ZDALNA SZKOŁA +

Umożliwienie kształcenia zdalnego poprzez zakup laptopów do szkół z terenu Gminy Grudusk”

W ramach zadania zakupiono:

- Laptopy ASUS X509JA-BQ023T, IntelCore i5, 8GB RAM, dysk SSD 512 GB – 16 sztuk.

- Microsoft Office Home & Student 2019 licencja wieczysta wersja MOLP - 7 stanowisk.

Zakup sprzętu sfinansowano w ramach realizacji projektu pn.: „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Umowa o powierzenie grantu o numerze /5661861629/

Dofinansowanie projektu z UE: 44 999,92 zł

Całkowita wartość zadania 45 000 zł