Grudusk, 14 lutego 2011 r
ORSO.271.2.2011
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art.38 ust.1 pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759), prezentujemy odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych”:

Pyt.1
Jaki jest zakres prac instalacyjnych związanych z podłączeniem UPS-a do istniejącej instalacji zasilającej i odbiorczej?

Odp.
Zakres prac instalacyjnych związanych z podłączeniem UPS-a:
  • wykonanie niezbędnych przebić przez przegrody budowlane i zabezpieczenie przejść kabli przez przegrody rurami ochronnymi PCV.
  • przebudowa rozdzielni RNG : zgodnie z załączonymi rysunkami, które pokazują stan istniejący i projektowany.
  • montaż tablicy rozłączników i przełącznika obejścia serwisowego (dostawa nowych urządzeń)
  • montaż kanałów instalacyjnych ( ok. 20 mb )
  • montaż  okablowania przewodami zgodnie z załączonymi schematami.

Pyt.2
Jaki jest typ kabla połączeniowego do projektora (typ kabla, długość, rodzaj złącz)?

Odp.
Typ kabla połączeniowego do projektora:
  • kabel typu VGA o długości ok. 15 mb zakończony wtykami męskimi.
  • kabel zasilający  YDYp zakończony obok wspornika pod projektor gniazdem natynkowym 1x230V z uziemieniem, wpiętym do istniejącej instalacji elektrycznej.
Całość należy ułożyć w kanale instalacyjnym PCV np. WDK 60x40 mm ( ok. 10 mb )


         Wójt
mgr Jacek Oglęcki