Grudusk, 11 maja 2011 r

OR-SO.271.5.4.2011
Nr zam.publ. PN-2/2/2011
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art.38 ust.1 pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759), prezentujemy odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego Nr PN-2/2/2011:

Pyt.1
Czy przygotowanie EOD do wymiany danych (szyna usług) z systemem EA Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest przedmiotem tego zamówienia?

Odp.
Nie jest.

Pyt.2
Czy liczba 22 użytkowników systemu obejmuje również jednostki podległe?

Odp.
Tak.
         Wójt
mgr Jacek Oglęcki